Info RujukanCARA MERUJUK

NEW !!

LSWT
urodinamik
ESWL

Alat Terapi non-Bedah

Alat Diagnosis

Penunjang Medis
IGD

Merupakan tempat pertolongan pertama pada kasus-kasus Urologi dan kegawat-daruratan yang lain